Verhalenverteller

Brief voor de koning (7+)

de brief voor de koning

Brief voor de Koning.
Naar het boek van Tonke Dragt.
Beste kinderboek van de afgelopen 50 jaar.

THEMA KINDERBOEKENWEEK 2019: REIS MEE!

zie ook: De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween, Reis om de wereld in 80 dagen & De Bremerstadsmuzikanten

Maak samen met Tiuri en Piak de spannende reis van Dagonaut naar de koning van Unauwen. 

Er waren wat weinig rovers.” , zei een jongetje eens na een voorstelling
van De brief voor de koning tegen de verteller.

– “Oh, en hoeveel dan?“, vroeg de verteller.
Maar een stuk of negen.”, was het antwoord, waarmee weer eens wordt onderstreept hoe beeldend verteller Borrias, die toch echt alleen op het podium staat, vertelt.

In De brief voor de koning krijgt de schildknaap Tiuri in de nacht voor hij tot ridder wordt geslagen een geheimzinnige brief in handen. De brief voor de koning van Unauwen. Een brief die onder geen beding in verkeerde handen mag vallen. Achterna gezeten door de rode ruiters, grauwe ridders, rovers en de medogenloze spion Slupor, gaat Tiuri op pad. Wie is te vertrouwen? Wie is een vriend en wie de vijand?
En wat staat er eigenlijk in de brief voor de koning?

Gevaar!
Tiuri heeft al zijn vaardigheden nodig om de tocht te volbrengen. Hij wordt achterna gezeten door Rode ruiters, rovers willen de bijzondere ring stelen die Tiuri  van als bewijs van zijn goede trouw aan de koning van Unauwen moet laten zien. Hij wordt gevangen genomen, ondervraagt door Grauwe ridders. Zal hij de brief voor de koning open maken en uit zijn hoofd leren, zodat zijn vijanden hem niet in handen krijgen?

Hulp.
Nooit bang? natuurlijk wel. Er zijn zelfs momenten dat Tiuri er aan twijfelt of hij wel geschikt is om ridder te worden. Gelukkig krijgt hij op zijn tocht hulp van de kluizenaar Menaures en diens hulpje Piak.
Of Tiuri er in slaagt om de brief bij de koning van Unauwen te brengen en of hij alsnog tot ridder wordt geslagen?
Dat kun je zien in De brief voor de koning.

De Brief voor de koning is een tijdloos verhaal dat door jongens én meisjes wordt verslonden.
Dat Eric Borrias ook op de Tonke Dragtdag ter gelegenheid van haar 75e verjaardag was te zien, bewijst de kwaliteit van deze voorstelling.

Leeftijd: 7+
Duur: 60 minuten
Lesbrief
Bekijk de trailer van de voorstelling

“Borrias is een rete-goeie verteller”, zei iemand eens. En zo is het!

Inhuren? Klik op Boekingen/ optie